Meny Lukk

Siste nytt

Årsmøte 2021

Sand Jeger- og Fiskerforening avholder årsmøte mandag den 15. mars kl 19.00, pga Covid-19 så er det restriksjoner for hvor mange som kan møtes.
Vi ønkser at de som kommer på årsmøtet forhåndsregistrerer seg HER , påmelding vil være åpen fram til den 10. Mars så blir det sendt ut invitasjon til Teams møte til de som er påmeldt.

Agenda:
– Ordinære årsmøtesaker.
– Avslutning Sand JFF

Alle medlemmer er velkomne.

Informasjon til medlemmer i Sand og Mo JFF

Sand jeger og fiskeforening og Mo jeger og fiskeforening har gjennom en årrekke samarbeidet om en rekke felles arrangementer og prosjekter.

Erfaringene har vært positive og etter årsmøte beslutningene i våres så ønsker vi nå å slå sammen foreningene, underlagt Norges jeger og fiskerforbund.

Vi ønsker å tilby våre medlemmer et bredere tilbud enn i dag, og arbeidet med rekruttering har prioritet. Sammen vil vi bli en større og sterkere forening.

Det er nedsatt et interimsstyre med deltakere fra begge foreningene som jobber med sammenslåingen.

Vi har som mål å få på plass ny forening når stiftelsesmøte er i januar.

Hva vil dette bety for deg som medlem? For dere som er medlemmer i Mo vil det bety at dere vil få tilgang på jakt terrenget som Sand JFF disponerer i dag samtidig som vi blir mer robuste som en stor felles forening. De av dere som har vært medlemmer i begge foreninger vil nå slippe å være dette.

Dere som har vært medlemmer i Sand jff så vil det bety en dyrere medlemsavgift pga medlemskapet i NJFF, men igjen man vil få tilgang på et større terreng som Mo JFF disponerer i dag.

NJFF har i dag mange medlemsfordeler som man kan benytte seg av, de som har hund kan få en kjempebra deal på forsikring blant annet gjennom Gjensidige. Mer info om fordeler kan dere lese om her:  https://www.njff.no/medlemskap/Sider/Medlemsfordeler.aspx

Vi håper alle medlemmer vi har i dag ser denne fordelen å blir med over i våres nye forening og støtter oss videre i arbeidet vi gjør.

Alle betalende medlemmer i Sand JFF i 2020 vil få en faktura fra NJFF i 2021.
Hvis du IKKE vil fortsette å være medlem kan du bare se bort fra denne og ikke betale den.

Det vil bli lagt ut mer informasjon på ny hjemmeside og sosiale medier etter hvert.

For Interimsstyret

Jan-Trygve Akre 48117252
Stian Vestli 92445487

Småviltjakta 2020

Hei godtfolk.

Nå står høstens vakreste eventyr for døren, Sand Jeger og fisk ønsker gamle kjente og nye jeger velkommen til småviltjakta. Vi minner om at alle som løser jaktkort for småvilt har tillatelse til å jakte på smårovvilt og vi i Sand jeger og fisk oppfordre til dette.

Brunfugl er som kjent fredet i periode 1 og 2 og vi oppfordre sterkt at brunfugl ikke skytes i hele sesongen, slik at vi holder en god bestand i og kan nyte gode jaktopplevelser i årene fremover.

Om du under jakta skulle møte på en gul refleksvest, så er det oppsynet vårt som er ute og sjekker at jaktkort er i orden og hvem vet, kanskje har vi et tips på hvor det sitter fugl.

Ønsker alle skitt jakt!

Mer å fiske på for våre medlemmer!

Sand JFF og MO JFF er blitt enige om at våres medlemmer nå kan fiske i begge forreningers fiskevann!

Det vil si at Sand JFF sine medlemmer kan fiske også i vanna som MO JFF disponerer uten å måtte løse noe mer fiskekort.
Medlemskortet er fiskekort der og.

Oversikt over områder med vann som Mo JFF disponere finner dere info om blant annet på Inatur HER

Årsmøte flyttes til 17/6

På grunn av fortsatt strenge regler rundt koronaviruset må vi flytte årsmøte igjen i Sand JFF fra torsdag 18. Juni 2020 kl 19 til den onsdag 17. Juni.

Ny møtedato settes da til onsdag 17. Juni kl 19 på Klubbhust på Prestberget. Her er det bedre plass og vi får nok luft mellom de oppmøtte.

MERK ny lokasjon på møte altså på Prestberget IKKE milepælen.

Årsmøte flyttes igjen

På grunn av fortsatt uavklart situasjonen rundt koronaviruset må vi flytte årsmøte igjen i Sand JFF fra torsdag 4. Juni 2020 kl 19 til den 18. Juni.

Ny møtedato settes da til 18. Juni kl 19 på Milepelen.

Mulig vi må se på alternativ lokasjon eller måter å gjennomføre dette elektronisk, endringer på sted vil bli gitt beskjed om.