Meny Lukk

Bli medlem

Styret i Sand JFF krever at nye medlemmer må ha fast bostedsadresse i Nord-Odal kommune.

De som har dette kan bli medlem av foreningen mot å betale kontingent. 
Kontigenten er 300 kroner for voksne over 19 år.

Ungdom til og med det året de fyller 19 år betaler halv pris (125 kroner).

Ungdom betaler også halv pris på både jakt og fiskekort i hht. foreningens prisliste.

Klikk på følgende alternativ som passer med deg:

Ordinært medlemskap for personer over 19 år med fast bostedsadresse i Nord-Odal, klikk her.

eller Ungdomsmedlemskap til og med fylte 19 år med fast bostedsadresse i Nord-Odal, klikk her.

Alle innmeldinger som ikke stemmer i hht. styrets krav slettes og er ugyldige

 

Vilkår

Alle nye medlemmer må ha fast bostedsadresse i Nord-Odal.
 
Feilaktig betalt medlemskontingent refunderes ikke dersom det er registrert feil type medlemskap av innmelder selv.
 
Forsøkes det på adressejuks (ikke fast bosted i Nord-Odal) og medlemskapet slettes av styret så refunderes ikke det innbetalte beløpet.
 
Medlemskapet følger jaktåret 1. april til 31. mars året etter.