Meny Lukk

Jegerprøvekurs

Jakt og fangst krever kunnskap om jaktbare arter, skytevåpen, fangstredskap, human jakt og regelverk.Nye jegere må derfor ta jegerprøven. Fra det kalenderåret du fyller 14 år kan du delta på opplæringsjakt.
Alle som er fylt 16 år, og som ikke er registrerte i Jegerregisteret, må bestå jegerprøven før de utøver jakt eller fangst.

Jegerprøven 2020
Sand JFF og Mo JFF vil arrangerer et “intensivt” kurs som strekker seg over 2 uker med en påfølgende eksamen.
Kurset starter fredag 12. Juni kl 18.00
Sted: Mo JFF sitt klubbhus. 
Kartforklaring til Mo JFF, klikk her !!

Hva er jegerprøven?
Jegerprøven består av et obligatorisk kurs og en teoretisk eksamen. Det obligatoriske kurset er på 30 timer fordelt over 6 ganger.
Teoretisk eksamen er en skriftlig prøve med 50 spørsmål. Det er opp til den enkelte å forberede seg til eksamen.
Jegerprøven kan du avlegge allerede fra fylte 14 år. Personer under 18 år må ha tillatelse fra foresatt for å ta Jegerprøven.

Pris 
Pr kursdeltaker: 1900,-
Prisene inkluderer ammunisjon til skytedagen. Eksamensavgift til staten på 300 kroner kommer i tillegg. 
Kurset tar utgangspunkt i NJFF sin jegerprøvebok (må kjøpes og medbringes av hver enkelt deltaker). Det er i 2017 kommet ny bok og det er valgfritt hvilken bok du kjøper. Men om du må kjøpe egen bok, kjøp den nyeste.

Alle som deltar på kurset får også 500 i rabatt hos Jaktia på jessheim ved kjøp av nytt våpen, ved å fremlegge kursbevis.
Alle som står på kurset vil også få småviltkort på Sand Jff og MO JFF sitt terreng for jaktåret 20/21, inkludert i kursprisen.

Litteratur
«Jegerprøven» med Norges Jeger- og Fiskerforbund (ISBN 978-82-992935-4-9) eller «Den nye jegerprøveboka» (Tun forlag – ISBN 978-82-529-3262-1). Bøkene bør være av siste utgitte utgave.
Husk også siste versjon av «Lover og forskrifter- jegerens lovsamling» Denne kan bestilles på www.njffbutikken.no eller lastes ned på NJFF sin hjemmeside.
Bok kan bestilles her.


For selvstudium og e-læring kan dere gå inn på www.nacl.no

Eksamen
​Før du kan gå opp til jegerprøveeksamen, må du først betale et jegerprøvegebyr til Miljødirektoratet. Gebyret er 300 kroner og betales via jegerproveeksamen.no Registrer deg på “Min side”. Mer info første kurskveld.

Jegerregisteret
Etter å ha gjennomført og bestått jegerprøven, blir du registrert i Jegerregisteret. Det gir deg rett til å utøve selvstendig småviltjakt og fangst, dersom du er fylt 16 år. Du kan utøve selvstendig storviltjakt fra du er fylt 18 år.

Kursplan

12.06.2020Samling 1 Jakt og Holdninger3t (Kl. 1800-2100)
13.06.2020Samling 2 Våpen og våpenlovgivningen og Samling 3 Human og sikker jakt i praksis6t (Kl. 0900-1500)
14.06.2020Samling 4 Skyting med Hagle og Rifle6t (Kl. 0900-1500)
19.06.2020Samling 5 Artskunnskap3t (Kl. 1800-2100)
20.06.2020Samling 6 Lover og Forskrifter og Samling 7 Jaktformer6t (Kl. 0900-1500)
21.06.2020Samling 8Ettersøk av skadet vilt og Samling 9 Håndtering av felt vilt6t (Kl. 0900-1500)
Opplyses på kursetEksamenOpplyses på kurset

– 30 Timer er obligatorisk for alle

– Samling 1-4 godtas ikke fravær
– Samling 5-9 godtas inntil 2 fravær, men da skal nettlæring dokumenteres og legges fram for at fraværet skal godkjennes.
 

Lenke til siden som åpnes i nytt vindu har du her