Meny Lukk

Jakt

Terrenget består hovedsakelig av granskog med en del furu. Kupert og variert med gammelskog, plantefelt og myrdrag. Området er utenfor ulvesonen. 

Bestand
Bestanden av skogsfugl har vært under middels, men linjetaksering og rapporter fra jegere i 2017/2018 tilsier en bestand i vekst. Bestanden av hare har vært stabilt god i mange år.

Generelle regler 

Følgebrev med jaktregler skal medbringes under jakt. Jaktkort anses ugyldig uten dette. Alle jegere plikter å sette seg inn i reglene.
Det er obligatorisk rapportering etter endt jakt uavhengig av fangst. Dette skal gjøres på Sand JFFs hjemmeside her

 

Rapportering skal skje senest ti dager etter endt jakt. Innlevert jaktrapport er en forutsetning for å få kjøpt jaktkort senere.
For all jakt med hund før 5/10 kreves sauerenhetsbevis. Hunder under 10 mnd trenger ikke bevis, alder må dokumenteres.

Beliggenhet og terrengbeskrivelse 
Terrenget ligger nord i kommunen mot grensa til Stange.

Kart og jaktregler finner du menyen eller her

Status for elgjakt og samjakt med småviltjakt 2019 finner du her