Meny Lukk

Forfatter: admin

Årsmøte 2020

Sand Jeger- og Fiskerforening avholder årsmøte torsdag den 12. mars kl 19.00 ved Milepelen Vertshus. 

Årsmøtesaker må være styret i hende innen 8. mars. Send til: Stian Vestli, Johansrudvegen 14, Bruvoll.

Agenda:
– Ordinære årsmøtesaker.
– Sammenslåing av Sand JFF og Mo JFF

Alle medlemmer er velkomne.

Den Store Revejakta 2020

Da er det åpnet for påmelding for DSR 2020.
Som tidligere år krever vi forhåndspåmelding og du velger allerede nå ved påmeldingen hvilket jaktlag du ønsker å delta på.
All info finner du HER eller ved å gå inn i menyen under jakt, eller klikke på bilde under.

Klikk for mer info om DSR 2020

Etter en lang og hyggelig jaktdag i skogen på lørdag håper vi du også vil være med på det sosiale arrangementet vi holder på Milepelen Hotell og Vertshus, hvor «Jegerpodden» skal underholde! Du trenger ikke være med på Den Store Revejakta for å bli med på kveldsarrangementet. Ønsker du biletter til Jegerpodden sitt liveshow kan du sikre deg billetter her eller ved å klikke på bilde under.

Klikk på bildet for å komme til billettsalg

Den Store Revejakta 2020

Sand JFF og MO JFF arrangerer for 16 gang den store revejakta.
Datoen er satt og den blir arrangert den 10. – 12. januar i 2020, så hold av datoene nå.
Mer info om arrangementet samt info om priser kommer seinere.
Det vil i år bli kjørt et eget opplegg på kvelden i kinosalen på milepelen som vi tror kan være av interresse for flere enn bare de som skal være med på selve jakta.

Nyheter fra vår samarbeidspartner

Klikk på bilde for å komme til registreringen

Det er Black Friday hos Jaktia Jessheim på fredag.
Over 150 unike tilbud og over 30 ulike våpen med helsvarte tilbudspriser!
Inntil 80% på sko, bekledning, hardvare og fiskeutstyr.
Se også https://www.facebook.com/events/422947338657313/

Ikke registert deg enda? trykk på bilde til høyre for å komme til registreringen. Husk velg Jessheim som butikk.

Mer info om avtalen vår med Jaktia kan du lese her

Klage på MTA plan og dispensasjon til vindkraft på Songkjølen og Engerfjellet.

Til Olje og energidepartementet, NVE og Nord – Odal kommune


Klage på MTA plan og dispensasjon til vindkraft på Songkjølen og Engerfjellet.

Sand jeger og fiskerforening ønsker å presisere enda en gang at de er sterkt imot vindkraftindustri i et område som karakteriseres som verdifullt. Særegenhet i form av gammelskog og ypperlige biotoper for flere viltarter er i ferd med bli en sjeldenheten i Norsk natur. Det er slike områder som er med på å lokke nye innbyggere til bygda, både som en grunnleggende verdi, og unike rekreasjonsområder.

SJFF har disponert og forvaltet småviltjakt i store deler av dette området siden 1947.
Sognkjølen, og nærområdet til denne, har et 10-talls leikområder for storfugl, orrfugl og kjernebiotoper for jerpe. Dette ble kartlagt i et møysommelig arbeid rundt år 2000.


Kongeørn, Hubro og Lappugle er også representert, og gaupa har dette som yngleområde år etter år.

Å få dette området rasert, vil høyst sannsynlig ha dramatiske og negative konsekvenser for viltet i området.

Det kan også bety slutten for SJFF. Ingen vil betale for å jakte i et anleggsområde, verken under eller etter bygging.

Forurensing av drikkevannskilder og våtmarksområder, selve vindmøllens drepende effekt på fugler, brannfaren og støyproblemene er noen av 1.konsekvensene, og av de mest tydelige.

Å motta økonomisk kompensasjon fra EOn, er uaktuelt for oss. Å motta tyske judaspenger, fra et storpolitisk spill, som tenker på alt annet enn et bedre miljø. Så dypt vil vi ikke synke. Da må heller Nord-Odal klare seg uten en forening som har tilrettelagt for friluftsliv, fiske og jakt for 250 medlemmer i over 70 år.

Det mest skuffende er at de som bestemmer i kommunen velger å ikke lytte til kommunens innbyggere, og at de velger å ikke lytte til verdens ekspertise på området.
Vindkraft på land er ikke veien å gå for et bedre miljø og en renere energiproduksjon.

Vil vi virkelig gi avkall på bygdas arvesølv og pulsåre?
Skal vi lytte til ekspertisen, om hva som løser energi og klimaspørsmålet best?
Har politikerne forstått at dette grepet ikke er reversibelt?

Skal lokale styringsorganer sette fornuft foran stolthet i siste sekund?
DET vil garantert høste mye større respekt enn politisk prostitusjon!

Nord – Odal, 17.06.19.
Styret i Sand  jeger- og fiskerforening.