Meny Lukk

Måned: desember 2020

Informasjon til medlemmer i Sand og Mo JFF

Sand jeger og fiskeforening og Mo jeger og fiskeforening har gjennom en årrekke samarbeidet om en rekke felles arrangementer og prosjekter.

Erfaringene har vært positive og etter årsmøte beslutningene i våres så ønsker vi nå å slå sammen foreningene, underlagt Norges jeger og fiskerforbund.

Vi ønsker å tilby våre medlemmer et bredere tilbud enn i dag, og arbeidet med rekruttering har prioritet. Sammen vil vi bli en større og sterkere forening.

Det er nedsatt et interimsstyre med deltakere fra begge foreningene som jobber med sammenslåingen.

Vi har som mål å få på plass ny forening når stiftelsesmøte er i januar.

Hva vil dette bety for deg som medlem? For dere som er medlemmer i Mo vil det bety at dere vil få tilgang på jakt terrenget som Sand JFF disponerer i dag samtidig som vi blir mer robuste som en stor felles forening. De av dere som har vært medlemmer i begge foreninger vil nå slippe å være dette.

Dere som har vært medlemmer i Sand jff så vil det bety en dyrere medlemsavgift pga medlemskapet i NJFF, men igjen man vil få tilgang på et større terreng som Mo JFF disponerer i dag.

NJFF har i dag mange medlemsfordeler som man kan benytte seg av, de som har hund kan få en kjempebra deal på forsikring blant annet gjennom Gjensidige. Mer info om fordeler kan dere lese om her:  https://www.njff.no/medlemskap/Sider/Medlemsfordeler.aspx

Vi håper alle medlemmer vi har i dag ser denne fordelen å blir med over i våres nye forening og støtter oss videre i arbeidet vi gjør.

Alle betalende medlemmer i Sand JFF i 2020 vil få en faktura fra NJFF i 2021.
Hvis du IKKE vil fortsette å være medlem kan du bare se bort fra denne og ikke betale den.

Det vil bli lagt ut mer informasjon på ny hjemmeside og sosiale medier etter hvert.

For Interimsstyret

Jan-Trygve Akre 48117252
Stian Vestli 92445487